HALLITUS


Toimimme liiton sääntöjen ja liittokokouspäätösten mukaisesti jäsentemme palvelusuhteiden ehtojen parantamiseksi sekä heidän ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujensa ja oikeuksiensa edistämiseksi ja laajentamiseksi.

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja muulloinkin tarvittaessa. Hallituksen kokouksiin kutsutaan tarvittaessa luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu.

Mikäli haluat (jäsen) jonkun asiasi käsiteltäväksi kokouksessa, niin voit joko tulla esittämään sen henkilökohtaisesti sopimalla asiasta puheenjohtajan kanssa tai ottaa yhteyttä suoraan hallituksen jäseniin.